Academies & HRD

KLIMMR – 18 corporaties werken aan loopbaan & zelfsturing

Achttien corporaties in/rond Utrecht werken onder de naam ‘KLIMMR – werken en groeien’ samen aan de ontwikkeling van talenten, ondersteuning bij loopbanen en het vinden van nieuwe kansen en mogelijkheden. Sinds afgelopen januari ben ik twee dagen in de week aanjager en projectleider.

Ook voer ik met veel plezier Sterke punten-gesprekken (o.b.v. test Marcus Buckingham). De zelfsturing van mijn gesprekspartners neemt zichtbaar toe. Ze participeren onder andere heel actief in de KLIMMR-stagetiendaagse.

Scholingsfonds woningcorporaties FLOW – Bottom up, regionaal en zelforganiserend werken

Hoe versterk je als woningcorporatie de wendbaarheid van medewerkers? Hoe verleid je hen zelf de regie te nemen over hun loopbaan? Welke veranderkundige aanpak kies je? Hoe opereer je vanuit een ‘gele’, politieke omgeving als je eigen verandervoorkeur ‘wit’ is, ofwel sterk gericht op zelforganisatie?

In 2015 en 2016 werkte ik als extern projectmanager bij de stichting FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties). Door tal van werkgelegenheidsmaatregelen (Asscher-gelden) versterkten we de inzetbaarheid in de branche.
Dit landelijke opleidings- en ontwikkelingsfonds (o&o-fonds) is bij cao ingesteld en wordt gefinancierd door woningcorporaties en hun medewerkers. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de werkgevers (Aedes vereniging van woningcorporaties) en de medewerkers (FNV, CNV Vakmensen en De Unie).

De speerpunten van de veranderaanpak waren:

  1. Aansluiten bij wat corporaties en hun medewerkers inspireert (de Why-vraag en de klant)
  2. Bottom-up, regionaal en zelforganiserend werken
  3. Focussen op 21-eeuwse vaardigheden en (zelf-)leiderschap
  4. ‘Wit’ en digitaal faciliteren van de verandering (‘wit’ zie De kleuren van De Caluwe)

Meer lezen? Zie mijn artikel in PW De Gids.

Als opdrachtgever voor het sectorplan woningcorporaties heb ik Agnes ervaren als een gedreven en betrokken projectleider. Agnes weet globale ideeën al doende voortvarend om te zetten in concrete acties en resultaten.

Erik Wilke, programmamanager FLOW

A+O Fonds Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang FCB – Scholing en omscholing

De klant is koning, in dat principe vinden de opdrachtgever (FCB) en ik elkaar. De aangesloten organisaties mogen dan ook zelf kiezen waar ze trainingen willen volgen. Ook al kost het FCB veel meer tijd en moeite. Daarnaast regel ik alles lean en mean voor de klanten. ‘Haarlemmerolie’ ben ik tussen de klanten, de trainingsbureaus en mijn opdrachtgever. Expliciteren waarom je het doet, helpen waar nodig en vooral: goed samenwerken.

Het is gelukt. Vele duizenden medewerkers uit deze sectoren doen inmiddels een keur aan trainingen. Dat helpt hen bij het werken in sterk veranderende contexten.

Net als bij FLOW speelt dat FCB zelf wil innoveren. Een nieuwe CAO Welzijn zorgt ervoor dat loopbaanbudgetten bij medewerkers zelf komen te liggen. Dat geeft hen meer regie en dat is heel positief. Hoe speel je daar als landelijk werkende organisaties goed op in? Ik heb een mooie reis voor ogen. Natuurlijk heb ik ook al een idee over de bestemming.

Programmamanager

Agnes maakt snel de stap van luisteren, lezen & denken naar doen. Dat doet ze met focus, gestructureerd en vooral met veel enthousiasme. Ze heeft scholing & omscholing vanuit het sectorplan voor ons op de rails gezet. Dit project loopt inmiddels als een trein.

Mia Peters, manager Expertise FCB (stimuleert de ontwikkeling van het werk in Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang)

Interim- en innovatiemanager

‘De meeste mensen vinden leren leuk, als je maar de juiste knoppen indrukt’, zo luidde mijn stelling toen ik voor de Belastingdienst leren in het werk (Jennings) faciliteerde. In het magazine van de Belastingdienst zeg ik: ‘Leren kan op de werkplek gebeuren, ondersteund door filmmateriaal of door bijvoorbeeld een boek te lezen in de trein. De één heeft liever een plaatje met een schema, de ander liever tien pagina’s tekst. Dat hangt van je leervoorkeur af. Technisch is het steeds makkelijker om in te spelen op ieders wensen. Op die manier maak je leren veel aantrekkelijker.’

Meer lezen over mijn aanpak bij het sectorplan FCB? Zie onderstaand webinar dat ik samen met Jennifer van Vuuren en Tineke Walstra hield.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Share