Portfolio & missie

Missie AZ

Klanten vragen AZ voor strategische, publiek/private vraagstukken op het terrein van HRD:

 • Mijn strategische talent combineer ik met een stevige bestuurskundige, MBA- en HRD-achtergrond, en
 • Meer dan 25 jaar ervaring in verschillende (management-) rollen, waarvan 9 jaar commercieel, en
 • AZ werkt vanuit de kracht van de klant en levert (tussentijds) concrete producten en resultaten op

Voorbeelden opdrachten en behaalde resultaten

Strategische samenwerking woningcorporaties (KLIMMR)
Resultaten (als projectleider): Vanuit 20 deelnemende corporaties in Utrecht e.o. neemt 40% van de medewerkers deel aan KLIMMR-activiteiten, zoals:

 • Bijeenkomsten met bestuurders en leidinggevenden over strategische inzetbaarheid en hrd
 • Aanzet Academie: vakmanschap managers en medewerkers versterken via stage-10-daagses,
  events over 21 eeuwse vaardigheden, mini-assessments, talentgesprekken en lunchbijeenkomsten.

Klantgerichte aanpak en aanzet Academie landelijk scholingsfonds FLOW
Resultaten (als projectmanager):

 • Klantgerichte, regionale aanpak en community management
  • Van 2 naar 11 actieve regio’s (samenwerkende corporaties)
  • Van 2 naar 7 regionale websites
 • Digitale uitwisseling en aanzet Academie
  • Viadesk ingezet voor delen leer- en ontwikkel-ervaringen 11 regio’s
  • Kansenportaal gerealiseerd
  • Doelgroepenbeleid: scholingsvouchers lager opgeleiden, werk naar werk-trajecten, masterclasses leidinggevenden, vouchers toekomstgerichte scholing.

Vraaggerichte aanpak toekomstgerichte scholing landelijk fonds FCB
Resultaten (als projectmanager):

 • 12.000 scholingstrajecten en 250 omscholingstrajecten gerealiseerd

Academie UWV
Resultaten (als projectleider/coach):

 • Nieuw opleidingskundig ontwerp blended opleiding Arbeidsdeskundige UWV
 • 20 Interne docenten begeleid bij het ontwikkelen van modules in de leeromgeving

BMC trainee-traject deels digitaal vormgeven
Resultaten (als projectleider):

 • Efficiënter/effectiever inrichten trainee-traject met inzet van een digitale
  leeromgeving & meer mogelijkheden zelfsturend te leren.

Kwalitatief onderzoek EVC & Leven Lang Leren
Resultaat (als onderzoeksleider):

Leven Lang Leren-Academies Hogescholen
Resultaten (als projectleider):

 • Leven Lang Leren/EVC Academie Hogeschool Zeeland
 • Afbouwen EVC Hogeschool Windesheim

Aanbesteding digitaal leren Vilans
Resultaten (als projectleider):

 • Plan van aanpak voor de aanbesteding van digitaal leren (microleren).

Share