Programma’s & samenwerking

handen op elkaar

Procesbegeleider, trainer en coach ben ik voor/in veranderende contexten. Een recente trend is dat bedrijven en O&O-fondsen samen gaan werken om de transitie van werk-naar-werk te verbeteren. Dergelijke innovaties begeleid ik op inhoud en proces. Een ander voorbeeld is de vorming van sectorale mobiliteitscentra, zie ook het advies van Ruud Vreeman: Advies sectorale mobiliteitscentra.

Ervaren ben ik op de volgende thema’s: Vakmanschap en professionele ontwikkeling; Waarderend werken, anders samenwerken, team- en resultaatgericht werken; Leiderschap en management development; Ondernemerschap in organisaties.

Netwerkorganisaties hebben de toekomst. Ook O&O-fondsen transformeren steeds vaker tot netwerkorganisaties.

Regionale samenwerking arbeidsmobiliteit en toekomstgerichte scholing

procesbegeleider mhcsAAKBinnenkort werkt een van mijn opdrachtgevers (FLOW) binnen de corporatiebranche met maar liefst zes regionale samenwerkingsverbanden. Die zes verbanden werken op hun beurt nauw samen binnen hun arbeidsmarktregio. Stap voor stap gaan ze stages regelen en (tijdelijke) vacatures delen. Op die manier ontstaan er meer kansen voor medewerkers. En besparen woningcorporaties werving-, selectie- en vervangingskosten door slim samen te werken.
Vanuit deze opdrachtgever ben ik procesbegeleider en sparring partner voor de samenwerkingsverbanden.

Regionale sectorplannen

Afbeelding SectorplannenIn de eerste en tweede tranche van de sectorplannen ben ik actief als projectmanager. Eerst voor Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang. Nu ook voor woningcorporaties. De regionale sectorplannen die nu worden gemaakt en uitgevoerd, zijn ook zeer waardevol. Het beste van twee werelden is dat sectoren en regio’s nauw samenwerken.

Success Case Methode: EVC-onderzoek

In een EVC-onderzoek voor de projectdirectie Leren & Werken pasten we The Success Case Method van Robert A. Brinkerhoff (Brinkerhoff, 2002) toe om antwoorden te krijgen op de onderzoeksvragen. Dit is een waarderende methode van onderzoeken en evalueren.

Waarderend onderzoeken: kijken waar & hoe het wél werkt.

In dit kwalitatieve onderzoek hebben we twee ‘succesregio’s’ vergeleken met twee ‘aandachtsregio’s’. De keus voor de vier regio’s maakten we, in overleg met de opdrachtgever, op basis van aanvragen en resultaten voor EVC-stimuleringsregelingen voor regio’s. Vooral in het hbo is veel gebruikgemaakt van dit onderzoek.

BewarenBewaren

Share